Comunidad de

Usuarios de la

Marina d’Empuriabrava

Address: Edifici Capitania Port Marina Empuriabrava Postal Code E-17487 City – EMPURIABRAVA (Girona) Telephone +34 972 45 04 19 E-mail: secretariado@empuriabrava.eu

Llei de ports

Desenvolupament Llei 5-1998 Ports de catalunya


Ports informe juridic preliminar


Ports memoria avaluacio impacte


Ports Reglament Policia Portuaria


Ports en castellano DECRETO


Ponts de fusta canals Empuriabrava


RESPOSTA CONCESSIONARIA SILENCI PRESSUPOST EMPURIABRAVA

ESCRIT RESPOSTA SENYOR

RATIFICACIO DEL PRESSUPOST

NOTIFICACIÓ APROVACIÓ  PRESSUPOSTOS


Estudio-Comparativa Tarifas Amarres


Estudi Tarifes 2011 COSTA BRAVA


BOE-A-2014-10345-consolidado


MilloraPontsEmpuriabrava

Ajuntament de Castello

Benvolguts CUMIE

INFORME IMMOBILITZACIONS EMBARCACIONS